65 landmænd var til vandløbsmøde

For nylig var 65 landmænd samlet til møde på Røde Kro Kro for at høre nyt om vandløbsvedligeholdelse og restaureringstiltag i Aabenraa Kommune.

Udgivet d. 24. november 2022

 

Claus Fink Jørgensen fra LandboSyd og Uwe Matzen fra LHN indledte mødet, hvor Louise Riemann fra LHN fortalte om Sønderjyske Vandløbs arbejde, og Britt Bjerre Paulsen fra LandboSyd gav en orientering om de nye regler om 3m-bræmmer.

Derefter var der to indlæg ved Aabenraa Kommune. Først fortalte Anders Skau om vandløbsvedligeholdelsen – hvem er det, der kører derude, hvilke maskiner og redskaber bruger de, og hvordan afpasser kommunen indsatsen, så der både tages hensyn til natur og vandafledning – bl.a. ved at hive pindsvineknop op i midten af vandløbene, så der dannes en strømrende, og bliver plads til andre planter, som ikke gror lige så kraftigt som pindsvineknop.

Efterfølgende fortalte Torben Hansen fra Aabenraa Kommune om restaureringsindsatsen i de større vandløb, hvor bunden graves af og der lægges grus ud og etableres sandfang. Gruset er vigtigt for at havørreder kan yngle i vandløbene, og der ses allerede nu lovende resultater med betydeligt flere fisk på de restaurerede strækninger.

Derefter var der snak ved bordene og mulighed for at give skriftlige bemærkninger ang. vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Det blev nævnt, at det er vigtigt at fastholde fokus på vandløbsvedligeholdelsen overfor kommunen – både fra politisk side i kommunalbestyrelsen og fra landboforeningerne  / Sønderjyske Vandløb.

Præsentationer og program kan ses her:

20221114 Sønderjyske Vandløb og 3m bræmmer

Vandløbsvedligeholdelse Aabenraa Kommune

Status for vandløbsrestaureringer i Vidåsystemet 2022

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen