185 var til LandboSyds bedriftsbesøg hos økologisk mælkeproducent

Man skal gøre det, man er bedst til. Det gør man hos Jesper og Marie Jensen og deres familie på Sofiegaard ved Hellevad. Det kunne gæsterne både se og høre, da LandboSyd torsdag aften gennemførte bedriftsbesøg her.

 

185 besøgende fik en inspirerende oplevelse, da Jesper og Marie Jensen samt deres tre døtre åbnede stalddørene for et bedriftsbesøg arrangeret sammen med LandboSyd. Jesper Jensen bød velkommen og fortalte om Sofiegaard og sin vej til en ren økologisk mælkeproduktion.
For familien er der fokus på at optimere i hverdagen og gøre arbejdsgangene mere fleksible på gården, der har 160 økologiske malkekøer og 300 ha jord.
En størrelse, der passer familien godt, fortalte Jesper Jensen.
- Vi er ikke egnet til at have 500 køer. Man skal gøre det, man er bedst til.

 

Den gode fremstillingspris

Aftenen bød også på indlæg fra planteavlsrådgiver Birgitte Popp Andersen, der kender Sofiegaard som rådgiver på stedet. Hun satte fokus på økonomien i marken, herunder fremstillingspris for grovfoder, nye tiltag og forsøg samt jordareal vs. besætningsstørrelse.
- Når økonomien skal optimeres hos en økologisk mælkeproducent, er der ofte mest at komme efter ude på grovfodermarken. Lykkes det at lave grovfoder af høj kvalitet og med rimelige udbytter er det et godt grundlag for lave foderomkostninger pr. EKM, såfremt der også er styr på maskinomkostningerne, sagde Birgitte Popp Andersen blandt andet.
Fremstillingsprisen for grovfoderet ligger godt på Sofiegaard - blandt de 5 % bedste blandt de 113 bedrifter, bedriften sammenlignes med - med et gennemsnit på 1,11 kr./FEN (de 50% af de 113 lå i 2018 på 1,58 kr./FEN).
Med i den gode fremstillingspris er også, at markerne ligger godt samlet ved gården samt jordens beskaffenhed.

 

Vigtige foderkontroller

Også kvægrådgiver Lene Frimer Jørgensen, LandboSyd, holdt indlæg om foder til øko-køerne. Der var fokus på mælkeydelse og energiudnyttelse ved græs, og Lene Frimer Jørgensen understregede vigtigheden af foderkontroller og justeringer af foderet – og at man i øvrigt altid holder øje med køernes huld og trivsel.

Herefter var der mulighed for at se sig om hos køerne og kalvene samt maskinhuset, inden LandboUngdom serverede grillpølser.

Til slut kom økonomirådgiver Jesper Wind med input om styring og struktur i hverdagen. Han fokuserede på risikospredning og betydningen af flere produktionsgrene som kvæg, markdrift og maskinstation samt hvad samarbejde og ledelse betyder i dagligdagen.

SOFIEGAARD

Jesper Jensen har 160 økologiske malkekøer, 300 hektar samt maskinstation. Af ansatte er der fast en elev og en markarbejder samt Jespers far Lars Peder Jensen. Jesper og Marie overtog slægtsgården Sofiegaard i 2015 efter at have drevet sammen med Jespers forældre i et I/S siden 2010. Sammen har de døtrene Ida (8), Maja (7) og Mie (3).

René Skov Kristensen
Kundechef
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen