Stormøde på Agerskov kro

Tidspunkt: 6. maj 2019 kl. 13:00 - 17:30

Sted: Agerskov kro
Pris for deltagelse: 200 kr. plus moms

Valg-topmøde: Hvad vil politikerne med landbruget - bliver der plads til fødevareproduktion efter valget?

Mandag 6. maj klokken 13 på Agerskov kro

Politikerpanel: Pia Adelsteen DF, Troels Ravn, Socialdemokratiet, Henrik Dahl, LA, Erling Bonnesen, Venstre, Gunner Kjerulf Poulsen, SF, Klaus Kroll, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen, Partiet Klaus Riskær Pedersen

  

Indledere

Godsejer Claus Nedergaard, formand for Landøkonomiske Selskab: Landbrugspakken – får vi lov til at pakke den helt ud? Politikernes manglende faglighed udfordrer vores produktionsmuligheder

Vagn Lundsteen, AgroPro Danmark: Klimaudfordringen - den klarer dansk landbrug

Chefrådgiver Helge Lorenzen, LandboSyd: Derfor er målsætningen for vandplanerne uopnåelige

Dyrlæge Pia Conradsen, SvineVet, Haderslev: Den praktiserende dyrlæges vurdeirng af styrelsens regler og kontrol i dansk svineproduktion

Smågriseproducent Henrik Jessen, Agerskov: Bedre finasieringsmuligheder får de unge godt i gang på landbrugene

Ordstyrer: Henrik Enderlein

Klokken 15: Kaffebord. Klokken 16.45-17.45: Pølsebord.

Pris 200 kr. plus moms betales ved døren.

Tilmelding: Senest torsdag 2. maj kl. 12 på www.landboSyd.dk/kalender

Arrangører: Agerskovgruppen og LandboSyd

 

Value cannot be null. Parameter name: source