Indsatsplaner og pesticidforbud - på Agerskov Kro

Tidspunkt: 10. oktober 2019 kl. 19:00 - 22:00

Sted: Agerskov Kro
Pris for deltagelse: 200 kr. som betales kontant eller forud på konto Nykredit: reg. nr. 5479 konto 1036278. Husk navn!

 

Indstatsplaner og pesticidforbud truer fagligheden og ejendomsretten! Derfor har den faglige og upolitiske forening Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse stævnet staten. Der afholdes fire møder i Danmark, herunder på Agerskov Kro den 10. oktober kl. 19-22.

Program

  1. Indledning
  2. Pesticider i dansk landbrug v/cand.agro. Bente Andersen
  3. Hvordan skal sagen vindes v/advokat Hans Sønderby Christensen, Sonderby Legal
  4. Debat styret af Ulrik Lunden, formand
  5. Afslutning.

Tilmelding: Her nederst på siden senest 8. oktober 2019.