Grovfoderaften

Tidspunkt: 21. februar 2019 kl. 19:00 - 21:00

Sted: Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa

Program for aftenen:

19.00
Velkommen v/Nis Callesen
Året kort samt forskelle på gylle- og jordbundprøver

19.10
Status på vandingstilladelser v/Gerco Klein Wassink

19.15
Vanding: Optimering og værdi af vandingsanlæg v/Gunnar Schmidt, Byggeri og Teknik I/S
Vanding var et hot emne i 2018, hvor alt disponibelt materiel blev anvendt. Er dit anlæg klar til endnu en vandingssæson, ønsker du at udvide eksisterende anlæg eller vil du gerne være klar, når vi får den næste tørre sommer? Vi har indbudt Gunnar Schmidt fra Byggeri og Teknik i Herning til at fortælle om hvordan vanding og vandingsanlæg kan optimeres.  

20.00
Hvilket græs hvor, hvorfor og hvordan? v/ Nis Callesen
Græsset er en af hjørnestene i grovfoderproduktionen. Anvender vi de rigtige blandinger - de rigtige steder? Hvem vil ikke gerne have et udbytte over 10.000 FEN/ha? Græs er også fremtidens afgrøde, så bliv opdateret på den nyeste viden på området.

20.20 
Kaffe

20.45
Dyrkningssikkerhed i majs v/ Jens Good og Andreas Carstensen
Sikker dyrkning af majs, også ved lav fosfortildeling. Der bliver eksperimenteret med light-versioner til etablering af majs, men betaler det sig? Hvornår kan vi måle fosformangel i planterne? Hvad gør vi når fosforloftet trykker? Sidste nye viden om etablering og dyrkning af majs gennemgås, så også 2019 kan blive et super majsår.  

21.05
Klimavenlig foderplan = mælk og penge i tanken? v/ Lene Frimer Jørgensen
Hvad er en klimavenlig foderplan, og kan køerne overhovedet lave mælk ved at følge den? Flere og flere fødevarer får klimastempler. Forbrugerne efterspørger klimavenlighed, og der er løbende behov for tilpasninger i produktionen. GMO-fri mælk er bare begyndelsen.

21.30
Opsummering og tak for i aften.

Nis Callesen
Planteavlsrådgiver
74365134
61378812
nic@landbosyd.dk
Nis Callesen