Politiske mærkesager

Politiske mærkesager

Nogle af LandboSyds vigtige mærkesager.

 

Bedre rammevilkår

Landbrugets rammevilkår herhjemme er sammenlignet med de udenlandske kollegers vilkår markant dårligere. LandboSyd har tæt kontakt til kollegerne syd for grænsen og konstaterer, at danske landmænd er økonomisk bagud på point allerede inden, de trækker støvlerne på om morgenen.   

 

Dato-tyranni skal ophøre 

Landmanden er udsat for et dato-tyranni, der skal stoppe. LandboSyd har dokumenteret, at planteavleren skal overholde 165 dato-frister på et år. Skiftende ministre har lovet at gøre noget ved det, og LandboSyd følger fortsat situationen nøje og holder ministeren op på, at dette vigtige arbejde skal udmønte sig i konkrete resultater. 

 

De beskyttede diger spøger igen 

Landmænd i Aabenraa og Sønderborg kommuner og landet over har fået besked på, at de skal genetablere markdiger, som for længst er fjernet. 

Lovgivningen og administrationen er tilfældig, og retsfølelsen er sat under pres. LandboSyd har fortsat fokus på, at gamle og væsentlige kulturminder i landskabet skal respekteres, men at der er brug for nye regler og ikke mindst ny administration.  

 

Dialog med kommunerne 

Dialog med politikere og embedsmænd i kommunerne eksempelvis på vandløbsområdet er afgørende for, at vilkårene for landbruget er i orden. LandboSyd indgår i et tværfagligt samarbejde med fem landbrugscentre i Syd- og Sønderjylland – Sønderjyske Vandløb. Det handler bl.a. om landbruget er aktiv omkring den kommunale vedligeholdelse af vandløbene. 

 

Landbrug & Fødevarer – kritisk og venligt 

LandboSyd fastholder en markant og kritisk, men også imødekommende linje over for hovedorganisationen Landbrug & Fødevarer. LandboSyd har længe kæmpet for mere direkte demokrati i organisationen og fastholder ønsket. Landbrug & Fødevarer skal være en organisation, der er tæt på landmanden – og som landmanden føler sig tæt på.  

 

I god kontakt med omgivelserne 

Der bliver færre og færre landmænd, som fylder mindre og mindre i samfundet. Derfor er der i højere og højere grad brug for at være åbne og kommunikere med omverdenen – for eksempel ved arrangementet Åbent Landbrug. LandboSyd vil ikke bare på sådanne festdage, men også i hverdagen arbejde for, at det øvrige samfund får et godt indtryk af landbruget. 

 

Landbrugspakken er ikke nok 

Eva Kjer Hansen måtte gå som miljø- og fødevareminister, men det lykkedes alligevel Folketinget i februar 2016 at få vedtaget Landbrugspakken, som bl.a. ændrer ved en miljøpolitisk linje i Danmark. Den har over tre årtier konsekvent betydet ringere og ringere vilkår for markbruget år for år. Men Landbrugspakken i sig selv er ikke nok. LandboSyd vil fortsat have fokus på Landbrugspakken videre liv og på behovet for Landbrugspakke 2. 

 

MRSA-sandheden skal frem 

MRSA dukker op i debatten og bør sættes ind i den rette sammenhæng. Ved udelukkende at diskutere svine-MRSA beskæftiger vi os kun med en meget lille flig af den store problematik.  

Eksempelvis findes der mange forskellige typer af MRSA. En af dem er husdyr-MRSA også kaldet CC398, som kun få er døde af siden 2007. Men mange mennesker har stafylokokker eller andre typer MRSA end husdyr-MRSA i deres slimhinder.

Almindelige stafylokokker, som ikke er antibiotikaresistente, er lige så sygdomsfremkaldende som husdyr-MRSA og andre MRSA-typer.