Om foreningen

Om foreningen

LandboSyd er en medlemsejet forening og et professionelt rådgivningshus.

LandboSyd blev til ved en fusion i 2000 mellem Landboforeningen for Als og Sundeved og Aabenraa Amts Landboforening.

LandboSyd arbejder primært i Sønderjylland, men vi leverer rådgivning og service til alle landmænd, uanset hvor i landet de bor. Vi arbejder målrettet mod at matche de krav, den professionelle landmand stiller. Vi rådgiver landmænd om hele produktionen: Planteavl, svin, kvæg, kylling og mink. Vores rådgivere er specialister i økonomi, produktion, miljø, ejendomshandel, IT osv.

Vi rådgiver desuden små og mellemstore virksomheder i andre erhverv.

Bag LandboSyd står en medlems- og medarbejdervalgt bestyrelse på 10 personer. Antallet af medlemmer i foreningen er omkring 750.

Fysiske rammer: LandboSyd har hjemsted i Aabenraa kommune i et stort kontordomicil tæt ved den sønderjyske motorvej.

Visioner og mål: Vi leverer rådgivning og serviceydelser, der aflaster i hverdagen og professionaliserer landbrugsvirksomheden på det faglige, økonomiske og menneskelige plan. Samtidig sætter vi gang i initiativer, som understøtter strategien for bedriften.

Kunder og produkter: LandboSyds kunder er nogle af landets mest innovative, dynamiske og professionelle landbrug. Det stiller store krav til at vores produkter og ydelser. LandboSyd servicerer omkring 2000 kunder.