Landbrug & Fødevarer Syddanmark

Landbrug & Fødevarer Syddanmark

 

LandboSyd, Sønderjysk Landboforening (SLF) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) har etableret et fælles politisk sekretariat i selskabsnavnet Landbrug & Fødevarer Syddanmark I/S.

Sekretariatet skal bistå de tre foreninger med politisk arbejde og sekretariatsbetjening af formændene.

Målsætningen er at styrke foreningernes politiske tilstedeværelse lokalt og nationalt, herunder ikke mindst et stærkt og udbytterigt samarbejde med Axelborg.

Sekretariatet er pr. 1. august 2022 ledet af Mathias Milling.