Formanden mener...

Formanden mener...

- holdninger skaber resultater!

LandboSyds formand, Mogens Dall, er ivrig debattør og en kendt talsmand for sønderjyske landbrug i mediebilledet både regionalt og på landsplan.

Mogens Dalls organisationspolitiske linje er præget af et bagland i medlemskredsen, som ikke lægger skjul på, at der er brug for politiske resultater til gavn for en positiv udvikling for landbrugserhvervet.

Mogens Dall er aktiv på alle medieplatforme. Det gælder sociale medier, ugeaviser, dagblade, radio, og TV og netmedier. Han lægger vægt på åbenhed og at beskrive sin holdning på en måde, så det forstås af den almindelige dansker, og han deltager gerne i en god debat og er klar til at svare på spørgsmål fra journalister.

Det samme gør medlemmer af bestyrelsen som også er aktive med læserbreve mv.

 

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall