Fordele ved medlemskab i LandboSyd

Fordele ved medlemskab i LandboSyd

Som medlem af LandboSyd

Støtter du LandboSyds arbejde lokalt, regionalt og på landsplan for bedre vilkår

Er du er med til at vælge bestyrelsen på den årlige generalforsamling

Får du indflydelse på den politiske linje

Kan du deltage i medlemsmøder, møde kolleger og blive en del af debatten

Kan du kontakte formand og bestyrelsesmedlemmer med sager, der skal fremføres

Er du repræsenteret i en række lokale og regionale råd og organisationer

Er du repræsenteret i det politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer

Kan du blive valgt som delegeret til det årlige delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer

Får dine og landbrugets synspunkter stor synlighed i medierne

Bliver du en del af en af de mest profilerede landbrugsorganisationer herhjemme

Kan du invitere ægtefælle og medarbejdere med til en festlig aften i januar

Kan du møde op på Det Sønderjyske Fællesdyrskue og få en medlemsgave med hjem

Bliver du en del af et samarbejde med det øvrige sønderjyske erhvervsliv

Kan du få en tæt dialog med lokale politikere om landbrugets aktuelle situation

Har du kontakt til Christiansborg og dialog med nøgle-embedsmænd

Får du Landbrugsavisen hver uge

Bliver du en del af et landmands-fællesskab og netværk

Bliver du medlem af en gældsfri og formuende forening med en stærk ejerkreds