BioenergiSyd

BioenergiSyd

Foreningen BioenergiSyd blev stiftet den 22. oktober 2009 til fremme af bioenergi i Sønderjylland.

Foreningen består i dag af 75 medlemmer, der hver især har tilført foreningen 5.000 kr. Foruden de 370.000 kr. fra medlemmerne har foreningen søgt og fået tilskud fra bl.a. SydEnergi, LandboSyd og LAG i Aabenraa og Sønderborg. Alt i alt er der en samlet startkapital på 920.000 kr.

Foreningens formål er:

  • at arbejde for etablering af et eller flere fælles biogasanlæg i området
  • at fremme udvikling og brug af andre former for bioenergi efter medlemmernes ønsker
  • at være talerør for de biogasinteresserede medlemmer, herunder også varetage de politiske interesser såvel lokalt som nationalt
  • at indsamle viden og erfaring fra andre lignende foreninger og formidle resultaterne til foreningens medlemmer

Bestyrelsen består af: Søren Wollesen, Martin Lambert Pedersen, Bent Samsøe Iversen, Jan Jørgensen og formand Andreas Bonde.

Rammevilkår skal være tilstede
BioenergiSyds holdning er, at rammevilkårene for etableringen af gyllebaserede biogasanlæg for øjeblikket ikke er tilstede. Regeringens målsætning i Grøn Vækst, om etableringen af 40 anlæg inden udgangen af 2012, vil ikke kunne nås med de afregningsvilkår, der for øjeblikket er stillet i udsigt som et led i aftalen om Grøn Vækst.

Der skal arbejdes mod afregningsvilkår for Grøn energi, som ligner forholdene i Tyskland, før der for alvor vil komme vækst i etableringen af biogasanlæg i Danmark.

Interesserede er velkomne
Medlemsgrundlaget er bredt repræsenteret i Aabenraa og Sønderborg Kommuner. I vedtægterne er der mulighed for fortsat at optage nye medlemmer med bestyrelsens samtykke.

Interesserede kan kontakte Helge Lorenzen, LandboSyd på tlf. 74 36 50 69

Formand Bioenergi Syd