Bestyrelsen

Bestyrelsen

LandboSyds bestyrelse består af 10 medlemsvalgte medlemmer samt 1 medarbejdervalgt medlem

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed, og som traditionelt finder sted i begyndelsen af marts. Her gennemføres et formandsvalg hvert andet år, ligesom bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger selv næstformand og besætter udvalgsposter.

Bestyrelsen træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager, som vedrører Landbosyds virksomhed, herunder godkender budgetter og regnskaber, ligesom den udstikker LandboSyds politiske kurs.

LandboSyd er en del af hovedorganisationen Landbrug & Fødevarer og sender delegerede til det årlige delegeretmøde. Formanden deltager desuden i Landbrug & Fødevarers formandsmøder samt er en del af den politiske basis i organisationen.

 

Mogens Dall - Bestyrelsesformand

Bovrup, (f. 1962)
Svineproducent

“Jeg er gift med Bente, som er sygeplejerske, og vi har to voksne børn, Stine og Niels Christian.

Jeg har mange års erfaring med organisationsarbejde og tillidshverv. Jeg har i ni år været formand for LandboSyd og blev sidste år valgt som folketingskandidat for Venstre i Aabenraa-kredsen. Jeg er desuden næstformand i Als Stenrev, som arbejder med at naturgenoprette stenrev omkring Als. Jeg er tredje generation på ejendommen på Kidingvej ved Bovrup og overtog ejendommen efter mine forældre Anni og Hans Chr. Dall i 1990 efter at have fået det grønne bevis på Gråsten Landbrugsskole i 1985. Siden 1990 har vi udvidet produktionen i flere omgange og driver i dag to ejendomme på 253 hektar og med en årlig produktion af 10.500 slagtesvin.”


Email: mogensdall@gmail.com

Mobil: 40 11 83 61

Tlf.: 74 68 03 61

 ________________________________________________________________________________________

Bo Bejer - Bestyrelsesmedlem

Alslev, (f. 1971)
Svineproducent


“Jeg er opvokset på en kvægejendom og tog i mine unge dage en uddannelse som landbrugsmaskine-mekaniker. Derefter arbejdede jeg hjemme med henblik på senere at overtage gården. Jeg tog landmandsuddannelsen i 1996, og to år senere besluttede Susanne og jeg, at vi ville gå en anden vej end kvæg og kiggede på svineejendomme. Vi købte ”ASSETGAARD” med forholdsvis nye produktionsbygninger og med frilandsgrise i Alslev ved Løgumkloster.

Vi har 600 søer og en produktion på 17.000 smågrise. Vi feder 1.000 grise, og sælger resten som 30 kg grise til tre faste aftagere i Danmark. At have frilandsgrise er udfordrende, men det tager vi i stiv arm og lærer af vores fejl. Jeg er medlem af frilandsudvalget i DC-datterselskabet Friland A/S og i LandboSyds bestyrelse fra foråret 2017.

Vi har tre børn. Luise på 19 år, Anna på 16 år og Thomas på 11 år, som alle hjælper til. Vi elsker livet på landet, friheden og udelivet.”


Email: bobastian@mail.dk

Mobil: 23 42 42 13

Tlf.: 74 74 35 83

_________________________________________________________________________________________

Henning Jakobsen - Bestyrelsesmedlem

Diernæs, (f. 1982)
Smågriseproducent


“Jeg er født og opvokset i Diernæs mellem Haderslev og Aabenraa, hvor min far fortsat driver landbrug – nu i et tæt samarbejde med mig med henblik på generationsskifte. Vi har nu hver vores selvstændige ejendomme, og min far forpagter min jord, mens jeg køber korn hos ham. Jeg tog min landbrugsuddannelse, modul 4, på Gråsten Landbrugsskole og overtog bedriften i 2009. Den omfatter en sobesætning med 1.200 søer, og vi producerer årligt 37.000 syv-kg grise. Min far køber grisene og leverer dem som 30 kg grise til to slagtesvineproducenter i nærområdet. Produktionen er OUA – uden antibiotika - under Danish Crown. At beskæftige sig med organisationspolitik bliver ikke nyt for mig. Jeg er tidligere formand for Aabenraaegnens Landboungdom og har også været formand for Venstres Ungdom i Aabenraa.

Jeg har familie og tre børn, og er valgt til bestyrelsen i 2018.”

Email: elbjerg@c.dk

Mobil: 21 22 64 60

_________________________________________________________________________________________

Ingrid van den Hengel - Bestyrelsesmedlem

Lendemark ved Bylderup Bov, (f. 1967)
Mælkeproducent


“Jeg er født og opvokset i Holland, hvor jeg tog en teknisk uddannelse som landbrugsingeniør. Jeg arbejdede desuden med information og kommunikation i en landboforening og et andelsmejeri, som siden er blevet en del af Friesland Campina.

Jeg kom til Danmark i 1993 og fik det grønne bevis på Gråsten Landbrugsskole og driver i dag sammen med tre børn et kvægbrug med 140 malkekøer og robotmalkning. Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2016, og jeg er desuden medlem af repræsentantskabet i Arla Foods. Desuden er jeg med i bestyrelsen for LAG Aabenraa og i Realdanias repræsentantskab for landbrug.”


Email: ingrid@vandenhengel.dk

Mobil: 61 61 75 71

Tlf.: 74 76 14 04

_________________________________________________________________________________________

Jac Broeders - Bestyrelsesmedlem

Rødekro, (f. 1960)
Mælkeproducent


“Jeg er født og opvokset i Flevoland i Holland. Vi kom til Danmark i 1992 og overtog Tyrholm på 52 hektar og med 80 malkekøer. Vi købte jord og kvote, udvidede produktionen og byggede nyt mælkecenter i 2003. Siden har vi udvidet flere gange og købt ejendomme. I dag har vi 500 køer her på Tyrholm, 600 køer på Dalgård ved Agerskov samt to kvieejendomme og driver 750 hektar (maskinstation). Jeg er formand for den danske afdeling af European Dairy Farmers og næstformand på europæisk plan. Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2015.

Jeg er gift med Jeanette, som arbejder med på bedriften, og vi har fire børn. Tre er studerende i Aarhus, og den yngste går på gymnasiet.”


Email: broeders@mail.dk

Mobil: 20 68 44 71

Tlf.: 74 66 44 71

_________________________________________________________________________________________

Jens Wistoft - Bestyrelsesmedlem

Kruså, (f. 1959)
Minkavler


“Jeg er uddannet landmand med Grønt Bevis fra Bygholm Landbrugsskole i 1981. Min Interesse for pelsdyravl kom fra en ældre avler, der havde lejet sig ind hos os tilbage i 1981. Farmen blev etableret i 1986 og er udvidet to gange, så der i dag er 3.300 tæver. Desuden dyrker jeg 127 hektar og arbejder i markbruget for andre.

På farmen er vi tre voksne på fuld tid samt en elev. Desuden ansættes normalt 14 personer ekstra i pelsningsperioden fra november til januar.

Jeg blev medlem af LandboSyds bestyrelse i 2014 og året før valgt ind som byrådsmedlem i Aabenraa kommune, hvor jeg er medlem af Vækst- og Udviklingsudvalget samt af Teknik- og Miljøudvalget. Jeg er formand for Grænseegnens Pelsdyravler  forening.”

Email: mulsmark@bbsyd.dk

Mobil: 20 13 36 99

Tlf.: 74 67 14 34

_________________________________________________________________________________________

Søren Rasmussen - Bestyrelsesmedlem

Stolbro på Als, (f.1982)
Mælkeproducent


“Jeg har netop overtaget fødegården Kragrøigård som afslutning på et glidende generationsskifte. I min ungdom var jeg på den traditionelle tur omkring Gråsten Landbrugsskole, militæret, et ophold i USA og ansættelse på et par ejendomme, før jeg i 2007 vendte hjem til et medejerskab i form af et I/S. Året efter blev den gamle bindestald med plads til 60 køer afløst af en ny løsdriftsstald med 200 malkekøer og robotmalkning. Halvdelen af markarbejdet klares af maskinstation og vi har en ansat fodermester.

Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2016 og er desuden med i Viking Danmarks repræsentantskab samt i bestyrelsen for den danske afdeling af EDF.”


Email: kragroi@hotmail.com

Mobil: 26 14 70 44

_________________________________________________________________________________________

Søren Svennesen - Bestyrelsesmedlem

Barsø, (f. 1974)
Mælkeproducent


“Jeg er født og opvokset på Barsø, hvor jeg i dag sammen med min kone Helle Kreiberg driver øens eneste landbrug – en mælkeproduktion med knap 200 årskøer og 250 hektar. Produktionen er økologisk, og mælken leveres til Arla Foods.

Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2012, og jeg er LandboSyds repræsentant i arbejdet med Åbent Landbrug og skolekontakt under Landbrug & Fødevarer samt medlem af Skovrådet under NaturErhvervstyrelsen. Desuden er jeg formand for Barsø Beboerforening. Vi har to døtre.”


Email: soren.svennesen@privat.dk

Mobil: 22 35 91 36

Tlf.: 74 61 85 82

_________________________________________________________________________________________

Claus Fink Jørgensen

Bjerndrup (f. 1967)
Mælkeproducent

”Jeg købte gården Tornbjerg ved Bjerndrup, Kliplev, i 1993. På gården har vi 150 malkekøer, primært sortbrogede, men også et par røde køer, der stammer helt fra min fars bedrift”.

Til gården hører 150 ha med majs, græs og korn – samt et areal med kartofler, som er lejet ud. Claus Fink Jørgensen har maskinstation til at foretage markarbejde.

”Jeg holder meget af at gå på jagt, også gerne på min egen jord, hvor jagten er god. Jeg har blandt andet  plantet 12 ha skov – noget med tilskud og noget ikke. Det der med tilskud til beplantning af skov viste sig at være temmelig bøvlet, så jeg vil hellere plante skov uden tilskud og selv bestemme, hvilke træer jeg planter – og om de står i lige rækker. Jeg kunne godt tænke mig, at reglerne på netop dette område var mindre stive.

Jeg er gift med Annette Priisholm Jørgensen, der arbejder som regnskabsassistent hos LandboSyd. Vi har to døtre."


Email: tornbjerg.fink@gmail.com

Mobil: 40 26 70 12

Tlf.: 74 68 70 12

_________________________________________________________________________________________

Henrik Jessen

Agerskov (f. 1984)
Smågriseproducent

... under opdatering


Email: henrik@jessen-is.dk

Mobil: 61 36 60 60

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Lasse Meine - Medarb.rep. i bestyrelsen

Aabenraa, (f. 1989)
Økonomirådgiver på LandboSyd


“Jeg er ansat som økonomirådgiver i Team Kvæg ved LandboSyd i Aabenraa. Jeg er født og opvokset på en kvæggård ved Rangstrup ved Agerskov og har taget landmandsuddannelsen samt er uddannet agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole på Fyn i 2011. Samme sted uddannede jeg mig efterfølgende til jordbrugsteknolog og var i den forbindelse i praktik ved LandboSyd. Efter at have afsluttet uddannelsen blev jeg fastansat, og jeg arbejder med regnskaber, budgetter og skat. Jeg har efterfølgende taget en uddannelse som Akademi-Merkonom, HD-R ved Syddansk Universitet, og jeg er i gang med at uddanne mig til cand. merc. AUD. Den uddannelse forventer jeg afsluttet i 2020.

Jeg bor i Aabenraa med samlever og et barn og er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fra foråret 2018.”


Email: lme@landbosyd.dk

Mobil: 31 39 97 24

Tlf: 74 36 51 47