Bestyrelsen

Bestyrelsen

LandboSyds bestyrelse består af ti medlemsvalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed, og som traditionelt finder sted i begyndelsen af marts. Her gennemføres et formandsvalg hvert andet år, ligesom bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger selv næstformand og besætter udvalgsposter.

Bestyrelsen træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager, som vedrører Landbosyds virksomhed, herunder godkender budgetter og regnskaber, ligesom den udstikker LandboSyds politiske kurs.

LandboSyd er en del af hovedorganisationen Landbrug & Fødevarer og sender delegerede til det årlige delegeretmøde. Formanden deltager desuden i Landbrug & Fødevarers formandsmøder samt er en del af den politiske basis i organisationen.

 

Henrik Jessen - bestyrelsesformand

LandboSyd, juni 2021

Agerskov (f. 1984)
Smågriseproducent

"Jeg driver et landbrug ved Rangstrup tæt ved Agerskov. Jeg er faktisk 10. generation, der driver gården i dag. Vi har en produktion med 1200 søer og salg af 30-kilos grise. Samtidig driver vi 480 hektar jord, hvor vi ejer de 330 hektar."

Henrik Jessen blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2019. Han bor sammen med Ellen og sammen har de tre børn.

Ud over familie og landbrug er Henriks store interesse jyske heste. Der er 17 heste på gården, og han er aktiv i bestyrelserne i to foreninger tilknyttet Den Jydske Hest samt i avlsforeningen.

Henrik Jessen repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Hekto&Co, Fælleslandboforeningen / Dyrskue, kommunekontakt multifunktionel jordfordeling Tønder, Åbent landbrug - skolekontakt, Tænketanken Frej, Hjortevildtgruppen, Udviklingsråd Sønderjylland Projekt Zero Sønderborg. 

Email: henrik@jessen-is.dk
Tlf.: 6136 6060

_________________________________________________________________________________________

Ingrid van den Hengel - næstformand

LandboSyd, juli 2020

Lendemark ved Bylderup Bov, (f. 1967)
Mælkeproducent

“Jeg er født og opvokset i Holland, hvor jeg tog en teknisk uddannelse som landbrugsingeniør. Jeg arbejdede desuden med information og kommunikation i en landboforening og et andelsmejeri, som siden er blevet en del af Friesland Campina.

Jeg kom til Danmark i 1993 og fik det grønne bevis på Gråsten Landbrugsskole og driver i dag sammen med tre børn et kvægbrug med 130 malkekøer og robotmalkning. Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2016, og jeg er desuden medlem af repræsentantskabet i Arla Foods. Desuden er jeg med i bestyrelsen for LAG Aabenraa og i Realdanias repræsentantskab for landbrug."

Ingrid van den Hengel repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Hekto&Co, SEGES/L&F (Kvæg samt økonomiforum kvæg), Åbent Landbrug - skolekontakt, Tænketanken Frej.

Email: ingrid@vandenhengel.dk
Tlf.: 6161 7571

_________________________________________________________________________________________

Bo Bejer - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, juni 2020

Alslev, (f. 1971)
Svineproducent

“Jeg er opvokset på en kvægejendom og tog i mine unge dage en uddannelse som landbrugsmaskine-mekaniker. Derefter arbejdede jeg hjemme med henblik på senere at overtage gården. Jeg tog landmandsuddannelsen i 1996, og to år senere besluttede Susanne og jeg, at vi ville gå en anden vej end kvæg og kiggede på svineejendomme. Vi købte ”ASSETGAARD” med forholdsvis nye produktionsbygninger og med frilandsgrise i Alslev ved Løgumkloster.

Vi har 600 søer og en produktion på 17.000 smågrise. Vi feder 1.000 grise, og sælger resten som 30 kg grise til tre faste aftagere i Danmark. At have frilandsgrise er udfordrende, men det tager vi i stiv arm og lærer af vores fejl. Jeg er medlem af frilandsudvalget i DC-datterselskabet Friland A/S og i LandboSyds bestyrelse fra foråret 2017.

Vi har tre børn, som alle hjælper til. Vi elsker livet på landet, friheden og udelivet.”

Bo Bejer repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Kommunekontakt Tønder, kommunekontakt multifunktionel jordfordeling Tønder, vandråd og Sønderjyske Vandløb.

Email: bobastian@mail.dk
Tlf.: 2342 4213

_________________________________________________________________________________________

Bo Langhede - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, juni 2020

Varnæs v. Aabenraa (f.1968)
Mælkeproducent

Bo Langhede er valgt til LandboSyds bestyrelse i 2020. Han har sit landbrug i Felstedskov syd for Aabenraa fjord. Sammen med sin kæreste Jette driver han et I/S, hvor de har 320 hektar, hvoraf 275 er deres egne. 

"Vi har 370 Jerseykøer som konventionel drevet, men under 2-hjerte ordningen. Vi har to børn, en pige på 16, der er på efterskole, samt en dreng på 14, der går i folkeskolen i Felsted."

Bo Langhede repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Kommunekontakt multifunktionel jordfordeling Aabenraa, Grønne Råd Aabenraa, SEGES/L&F (kvæg, planteforum), Klima - biogas.

Email: bojette@felstedskov.dk
Tlf.: 3063 6989

_________________________________________________________________________________________

Claus Fink Jørgensen - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, april 2019

Bjerndrup (f. 1967)
Mælkeproducent

”Jeg købte gården Tornbjerg ved Bjerndrup, Kliplev, i 1993. På gården har vi 150 malkekøer, primært sortbrogede, men også et par røde køer, der stammer helt fra min fars bedrift”.

Til gården hører 150 ha med majs, græs og korn – samt et areal med kartofler, som er lejet ud. Claus Fink Jørgensen har maskinstation til at foretage markarbejde.

”Jeg holder meget af at gå på jagt, også gerne på min egen jord, hvor jagten er god. Jeg har blandt andet  plantet 12 ha skov – noget med tilskud og noget ikke. Det der med tilskud til beplantning af skov viste sig at være temmelig bøvlet, så jeg vil hellere plante skov uden tilskud og selv bestemme, hvilke træer jeg planter – og om de står i lige rækker. Jeg kunne godt tænke mig, at reglerne på netop dette område var mindre stive.

Jeg er gift med Annette Priisholm Jørgensen, der arbejder som regnskabsassistent hos LandboSyd. Vi har to døtre."

Blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2019.

Claus Fink Jørgensen repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Vandråd og Sønderjyske Vandløb, SEGES/L&F (kvæg), Klima - solceller.

Email: tornbjerg.fink@gmail.com
Tlf.: 4026 7012

_________________________________________________________________________________________

Flemming Rasmussen - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, juni 2020

Bovrup, Aabenraa, (f.1971)
Svineproducent

Flemming Rasmussen blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2020. Han bor ved Bovrup mellem Aabenraa og Sønderborg. På ejendommen, som han og hustruen i 1995, har de slagtesvin fra 7 kg til slagtning, ca. 11.000 stykker på årsbasis. Samtidig driver de 200 hektar.

Han er gift med Jane, der er folkeskolelærer i Sønderborg. Sammen har de tre børn på hhv. 20, 18 og 14 år.

Flemming Rasmussen repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Grønne Råd Sønderborg, Kommunekontakt multifunktionel jordfordeling Sønderborg, Jordkøbsnævn Sønderborg, Vandråd og Sønderjyske Vandløb, SEGES/L&F (Planteforum), Als Stenrev, Klima - Biogas.

Email: blansvej24@gmail.com
Tlf.: 2046 1812

_________________________________________________________________________________________

Jens Wistoft - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, april 2019

Kruså, (f. 1959)
Minkavler

Jens Wistoft er uddannet landmand med Grønt Bevis fra Bygholm Landbrugsskole i 1981. Hans interesse for pelsdyravl kom fra en ældre avler, der havde lejet sig ind hos familien tilbage i 1981. Farmen blev etableret i 1986 og er udvidet to gange, så der i 2019 var 3.500-4.000 tæver, og blev produceret godt 20.000 skind om året. Desuden dyrker Jens 127 hektar og arbejder i markbruget for andre.

"Jeg blev medlem af LandboSyds bestyrelse i 2014 og året før valgt ind som byrådsmedlem i Aabenraa kommune, hvor jeg er medlem af Vækst- og Udviklingsudvalget samt af Teknik- og Miljøudvalget. Jeg er formand for Grænseegnens Pelsdyravlerforening.”

Jens Wistoft repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Landdistrikt kommunenetværk.

Email: jens@mulsmark.dk
Tlf.: 2013 3699 

_________________________________________________________________________________________

Kristian Rahn - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, juni 2021

Tinglev, (f. 1978)
Slagtesvineproducent, full-line

Uddannet landmand og jordbrugsteknolog og driver landbrug med 460 søer, producerer full-line 14.500 slagtesvin.

Driver selv 300 hektar markbrug - sammen med fire ansatte.

Er gift med Marie-Louise, der er sygeplejerske. Sammen har de to børn på 9 og 12 år.

Valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2021.

Kristian Rahn repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Gråsten Landbrugsskole, LandboUngdom - ungenetværk, SEGES/L&F (svin samt økonomiforum svin).

Email: almstrupgaard@mail.dk
Tlf.: 2046 8299

_________________________________________________________

Martin Lambert Pedersen - bestyrelsesmedlem

Varnæs, (f. 1983)
Svineproducent

Uddannet agrarøkonom og driver landbrugsvirksomhederne Dynagro Svineproduktion I/S med 1.500 søer og Dynagro Markbrug I/S med 720 hektar planteavl.

Gift med Anna og far til tre drenge. 

Valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2021.

Martin Lambert Pedersen repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
SEGES/L&F (Økonomiforum samt svin), Klima (CO2 samt biogas).

Email: mlp@dynagro.dk
Tlf.: 2033 0648

_________________________________________________________

Søren Svennesen - bestyrelsesmedlem

LandboSyd, juni 2019

Barsø, (f. 1974)
Mælkeproducent

“Jeg er født og opvokset på Barsø, hvor jeg i dag sammen med min kone Helle Kreiberg driver øens eneste landbrug – en mælkeproduktion med knap 200 årskøer og 250 hektar. Produktionen er økologisk, og mælken leveres til Arla Foods.

Jeg blev valgt ind i LandboSyds bestyrelse i 2012, og jeg er LandboSyds repræsentant i arbejdet med Åbent Landbrug og skolekontakt under Landbrug & Fødevarer samt medlem af Skovrådet under NaturErhvervstyrelsen. Desuden er jeg formand for Barsø Beboerforening. Vi har to døtre.”

Søren Svennesen repræsenterer LandboSyd i følgende udvalg/fora:
Grønne Råd Aabenraa, Skovråd - brugerråd Naturstyrelsen, Økologi, Åbent Landbrug -  skolekontakt.

Email: soren.svennesen@privat.dk
Tlf.: 2235 9136 

_________________________________________________________________________________________

Christian Duborg - medarbejderrepræsentant

Aabenraa, (f. 1988)
Teamansvarlig, HR-rådgivning og arbejdsmiljø, ALT-HR

Email: cdu@althr.dk
Tlf. 6122 2377

Bjarne Jacobsen - medarbejderrepræsentant

Aabenraa, (f. 1956)
Virksomhedsrådgiver på LandboSyd

Email: bhj@landbosyd.dk
Tlf.: 2487 9565