19 september
Nye stenrev skaber et hav i balance omkring Als
Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen går snart i gang omkring Als. Det er organisationen Als Stenrev, som udlægger seks stenrev svarende til et areal som Parken i et lag på to meters tykkelse.

             

                          

Den frivillige organisation Als Stenrev med blandt andet støtte fra Sønderborg Kommune og LandboSyd er på vej til at genetablere seks stenrev omkring Als. Til det formål hentes i alt 16.000 m3 afsprængte klippesten fra Norge, som først samles i et depot på havbunden og derefter fordeles i de planlagte områder i løbet af september-oktober.

Foreningen består ud over kommunen af en række lokalt forankrede organisationer som Dykkerklubben Poseidon-Als, Dansk Amatørfiskerforening, Vandplejen Ana, Bælternes Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening og LandboSyd. Formand for LandboSyd, Mogens Dall, er næstformand i foreningen.

 

Der er tale om enorme mængder sten. Hvis pramme ikke blev brugt til at sejle stenene frem, skulle der over 1000 lastbiler til at hente dem. Lægges de ud i et lag på 2 meter vil de være i stand til at fylde et areal på størrelse med Parken, Danmarks nationalstadion.

 

Projektet støttes af Velux Foundations med 10.4 millioner kr., som tidligere borgmester Aase Nygaard var med til at modtage på vegne af Als Stenrev.

 

”Det var en kæmpe og glædelig overraskelse, som understreger, at vi i Sønderborg markerer os fremragende på landkortet med hensyn til at skabe gode forhold for miljø og klima,” siger Aase Nygaard.

Stenene forsvandt

Tidligere pillede vi stenene ud af havet og byggede moler, lystbådehavne og kystsikring af havets giganter. Nu lægger vi dem pænt tilbage for at skabe et hav i balance, i hvert fald i farvandet omkring Als, som lige nu lægger havbund til Danmarks største projekt for genopretning af natur under havoverfladen.

 

”Over 99 procent af de danske stenrev er forsvundet, og de tidligere levesteder for en rig flora og fauna er omdannet til gold havbund. Det er sket uden modstand, fordi vi ikke har kunnet se ødelæggelserne med det blotte øje,” siger projektleder og biolog, Bo Mammen Kruse.

 

 Havets oaser

De store sten i revene skaber grobund for havalger. Hulrummene mellem stenene skaber gode gemmesteder for fisk og øvrige dyr. Desuden er der forventning om, at projektet også er til gavn for ålegræsset, som lider under væksten af mikroalger, der gør vandet grumset og skærmer for sollyset.

 

”Vi kalder stenrevene og ålegræsset for havets oaser, nu genskaber vi den ene oase til gavn for udviklingen af begge,” siger biolog Bo Mammen Kruse, som glæder sig over pengene og projektet, der også er tilknyttet et femårigt forskningsprojekt.

 

Følger udviklingen

Her følger man udviklingen i de udvalgte revområder før og i forskellige intervaller efter udlægningen, så biologerne får sig et indtryk af, hvad der skaber de bedste stenrev. De udlægges nemlig efter to grundprincipper. Et tæt sammenhængende rev og en model, hvor revet spredes som toppe af sten over et større område.

 

Ud over naturgenopretningsprojekter udlægger foreningen to rev af stenral i Sønderborg Bugt udelukkende til forskningsformål. Forskningsprojektet vil undersøge betydningen af rev-habitater for fisk, marsvin og fiskeriforvaltning i det sydlige Lillebælt, som er Natura 2000 område. Projektet har fået 1,6 mio. kr. i støtte fra EU.  Stenfiskeriet har været forbudt siden 2000, men det er stadig tilladt at hente småsten op til en størrelse af ca. 40 kilo i havet.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

Bestyrelsesformand
mogensdall@gmail.com
7468 0361
4011 8361

Nyhedsbrev

Vi formidler relevante informationer i vores generelle nyhedsbrev som du kan tilmelde dig her. Yderligere kan du tilmelde dig vores specielle-interesse nyhedsbreve for flere detaljerede nyheder ved at markere disse nedenfor.