Bestyrelsen

Bestyrelsen

LandboSyds bestyrelse består af 10 medlemsvalgte medlemmer samt 1 medarbejdervalgt medlem

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed, og som traditionelt finder sted i begyndelsen af marts. Her gennemføres et formandsvalg hvert andet år, ligesom bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger selv næstformand og besætter udvalgsposter.

Bestyrelsen træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager, som vedrører Landbosyds virksomhed, herunder godkender budgetter og regnskaber, ligesom den udstikker LandboSyds politiske kurs.

LandboSyd er en del af hovedorganisationen Landbrug & Fødevarer og sender delegerede til det årlige delegeretmøde. Formanden deltager desuden i Landbrug & Fødevarers formandsmøder samt er en del af den politiske basis i organisationen.

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall
Torben C. Lei
Næstformand
74467414
20286412
torben@lei.dk
Torben C. Lei
Andreas Bonde
Bestyrelsesmedlem
74646360
51743765
andreasb@bbsyd.dk
Andreas Bonde
Bo Bejer
Bestyrelsesmedlem
74743583
23424213
bobastian@mail.dk
Bo Bejer
Henning Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
21226460
elbjerg@c.dk
Henning Jakobsen
Ingrid van den Hengel
Bestyrelsesmedlem
74761404
61617571
ingrid@vandenhengel.dk
Ingrid van den Hengel
Jac Broeders
Bestyrelsesmedlem
74664471
20684471
broeders@mail.dk
Jac Broeders
Jens N. Wistoft
Bestyrelsesmedlem
74671434
20133699
mulsmark@bbsyd.dk
Jens N. Wistoft
Søren Theodor Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
26147044
kragroi@hotmail.com
Søren Theodor Rasmussen
Søren Svennesen
Bestyrelsesmedlem
74618582
22359136
soren.svennesen@privat.dk
Søren Svennesen

Medarb.rep. i bestyrelsen

Lasse Meine
Økonomirådgiver / Medarb.rep. i bestyrelsen
74365147
31399724
lme@landbosyd.dk
Lasse Meine