Tilskud
Der er løbende mulighed for at ansøge om tilskud til projekter - ring og hør om puljerne.

Vi kan hjælpe dig med:

  •  Afklaring af mulighederne for tilskud
  •  Projektudvikling
  •  Udarbejdelse af ansøgning
  •  Projektledelse
  •  Projektregnskab
  •  Afrapportering

Der er mange muligheder for at søge penge til udvikling og start af virksomheder i landdistrikterne.

Indsatsen i de kommende år i landdistrikterne vil ligge indenfor områderne, støtte til: nye arbejdspladser i landdistrikterne, attraktive levevilkår i landdistrikterne og kompetence udvikling.

Der er desuden en række tilskudsordninger der er mere målrettede innovation og produktudvikling. I regeringens grønvækstplan er der en række tilskud, som retter sig mod landmænd. Det drejer sig både om udvikling, anskaffelse af ny miljøteknologi. Desuden er der afsat penge til nye naturprojekter, der er mulighed for både at søge penge til mindre projekter og større samarbejdsprojekter for flere lodsejere og offentlige myndigheder.