Planteavl
I Planteavl beskæftiger vi os med alt, som skal i eller kommer op af jorden!

 

Vi rådgiver om alle aspekter af din jord og dyrkning af den. Vores konsulenter er din sparringspartner i planlægningen af din markdrift og opfølgning på produktionen.

Vores specialister råder over specialviden indenfor korn- og frøafgrøder, grovfoderproduktion, energiafgrøder, økologi, planlægning, forsøgsarbejde etc. Og udarbejder løbende artikler og publikationer om arbejdet med planteavl.

Vi rådgiver dig også om din økologiske produktion.

Planteavl består pr. 1. februar 2016 af: 15 rådgivere og 3 assistenter med samlet 250 års anciennitet

Vi tilbyder:

 • Mark- og gødningsplaner
 • Markbesøg
 • Analyser
 • Jordprøver
 • Gylle
 • Vandingsregnskab
 • Foderanalyser
 • Erstatninger
 • Halmaske
 • Forsøg
 • Korn- og frøsyn