Miljø
LandboSyds Miljøteam - vi fører dig sikkert igennem miljøjunglen

Miljørådgivningen løser en bred vifte af opgaver, hvoraf er af de mest efterspurgte er ansøgninger om miljøgodkendelser og miljøtilladelser for alle produktionsgrene indenfor landbrug, samt VVM-redegørelser og miljøtilladelser for andre projekter og anlæg f.eks. solceller, vindmøller, biogas, naturgenopretning m.v. Vi tilbyder kvalificeret miljøscreeninger og fastsættelse af produktionstilladelser i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Miljøteamet har stærke kompetencer indenfor vandløbsrådgivning, og vi varetager ejerens interesser i forhold til oversvømmelser og vandløb, der ikke er vedligeholdt. Vi udarbejder høringssvar til aktuel lovgivning og planlægningsarbejde og indgår i løbende dialog med myndighederne om at sikre bedre vilkår for vores landmænd. Vi sikrer i samarbejde med svin, kvæg og planteavl en helhedsorienteret, kvalificeret opgaveløsning af tværfaglige opgaver.

Vi tilbyder bl.a.:

• Miljøgodkendelse af alle produktionsgrene
• Natura 2000 planer og Vandplaner
• Klimaregnskaber
• Vindmøller - planlægning, VVM
• Vandløb og Vandlaug