Juridisk afdeling
Når det gælder juridisk assistance, er vi din professionelle sparringspartner.

Juridisk rådgivning kan være afgørende for udviklingen på landbrugsbedriften – selv om der måske ikke er fokus på området i dagligdagen. For eksempel kan ophævelse af samlivet, dødsfald eller skilsmisse få uoverskuelige konsekvenser, hvis der ikke forinden er taget stilling til værdiernes fordeling.

Juridisk Afdeling tager sig af de fleste juridiske opgaver, uanset om det vedrører private forhold eller erhvervsforhold. Vi rådgiver dig både om, hvad du skal gøre for at sikre dig mod uventede hændelser, og vi rådgiver dig også, om det konkret problem. Sagerne behandles med diskretion og professionalisme.

Vi tilbyder:

• Køber- og sælgerrådgivning
• Digital tinglysning
• Rådgivning af nødlidende virksomheder
• Selskabsstiftelser og selskabsretlige forhold
• Testamente, arv, dødsbobehandling
• Ægtepagter
• Bodelinger
• Gældsbreve, pantebreve
• Servitutter
• Hæftelser
• Kontraktforhold