HR
LandboSyds HR-team arbejder med alle aspekter af lederudvikling, rekruttering og personalehåndtering.

LandboSyds HR-team arbejder dels med lønadministration, dels med øvrig administration, rekruttering, ledelse, arbejdsmiljø, strategi og coaching.
Lønservice administrerer lønnen i forhold til kontrakt, overarbejde, ferie, uddannelsesaftaler og skatteforhold. Dertil kommer forskellige ordninger, sygedagpenge, flexordning og eksempelvis barsel. HR Teamet har mange års erfaring med rekruttering af danske og udenlandske medarbejdere.

Følg os på Facebook:

Vi tilbyder:

• Rekruttering af danske og udenlandske medarbejdere

• Ledelsesrådgivning og ledelsesudvikling

• Stillingsopslag, udfærdigelser af kontrakter

• DiSC og extended DiSC, afklaring og forventningsafstemning

• Arbejdsplanlægning og opfølgning, værdistrøms analyse (LEAN)

• Konfliktløsning: Interne, fagforening, personlige samt opfølgning og handleplaner til at komme videre

• Talentkartotek, kurser, coaching, møder på bedrifterne mv.

• Arbejdsmiljø, APV, APB

• Løn og HR

• Stress og krisehåndtering

• Beredskabsplaner, håndtering af arbejdstilsyns påbud